Historie

Historie

www.rojagt.dk

Velkommen Ranum & Omegns Jagtforening hjemmeside


Lidt historie. R&OJ blev stiftet den 26. juni i 1931 af blandt andet Dyrlæge Amdissen og nogle flere.

Foreningen havde som formål at samle egnens jægere om deres interesse og skabe et kammeratskab blandt disse.

Med dannelse af R&OJ blev også arbejdet med vildtpleje sat i gang, med udsætning af vildt, fodring og plantning for disse.

Nogle af de første aktiviteter, kan nævnes vildtspil, hvor vildtet skudt den 1. okt. var, primer, for på den måde at skaffe penge til R&OJ.

Fællesjagt i Ranum enge var et samlings punkt i starten, senere kom der andet jagtet til, såsom jagter i Klim på et lejet areal.

Lodsejer festerne var der hvor jægerne betalte deres jagtleje med et gilde.

Hvert forår blev der dannet nogle hold med jægere som kørte rundt til egnens gårde og med tilladelse fra ejeren sørgede for regulering af skader og krager, som foreningen så udelte patroner til for hvert par ben.

Der har var en pokal til flest nedlagte ræve.

Flugtskydning er vore naboer foreninger bedre til.

Hvad jagter angår, var der fællesjagten i Ranum enge, (foreningens flagskib) Som har været en tradition siden 1971.og frem til 2004 i 33 år (til Vilsted sø blev gendannet. Endvidere har R&OJ lejet et areal til andejagt på Gøttrup Fjordholme kaldet Fjordstykket og et støre areal på Nørbjerggårds Holme også kaldet Sletten, disse 2 arealer kan foreningens medlemmer leje sig ind på.

R&OJ opgave er at skaffe gode jagt muligheder til sine medlemmer, aktiver dem i vildtpleje, som fodring og plantning for vildtet. Om vinteren er der forskellige møder, der kan nævnes en vildt og vin aften med forskellig slags vildt, tilberedt af en kok. Der er også hundetræning, jagtsti i regionen, som R&OJ deltager i med en post

Der til kommer jagten i Vilsted sø som noget nyt.

Med denne præsentation af Ranum & Omegns Jagtforening håber vi i bestyrelsen at Du vil finde dig godt til pas og får mange gode oplevelser og gode jagt kammerater.

Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen,

hvis du har en ide til en aktivitet, eller andre spørgsmål.

 Webmarster: Ulrik Holm

Opdateret:22.02.2019